zpět na domácí stránku   historické mapy   Návštěvní kniha

 

Brusiči češtiny

Brusiči češtiny

Jan Václav Rosa (R) (*asi 1620 + 11.8.1689)
Jan Václav Pohl (*1720 + 23.6.1790)
Václav Mikuláš Kříž (K) (*1783 +13.10.1872)
Jan Svatopluk Presl (P)(*4.9.1791 +6.4.1849)
Jakub Hron Metánovský (H) (*4.6.1840 +29.4.1921)
Václav Matěj Štayer
Josef Fanta Šumavský (Šu)
Jiří Konstanc

 

Slovníček česko-brusičskočeský

asimina triloba, bot. muďoul trojlaločný
basista hluban (K)
básník zpěvořečník (R)
bicykl hbitokolo
cigareta podnosnice libočudná
deratizace odmyšení
dítě slunce slůně (H)
estetika čujba (H)
etymologie slovotění (K)
filozof libomudrun, mudřín (K)
filozofie libomudrctví (Šu)
fosfor, chem. kostík
fyzika silozpyt
chemie lučba
chlor, chem. solík
ironie usmívka (R)
kapesník čistonosoplena (R)
kaplan sluhín (K)
kardinál čelenec (K)
karikatura čudaz (K)
klášter samov (K), samotov (R)
kobalt, chem. ďasík (P) ( der Kobold – skřítek )
kostelník chramosta (K)
krajinomalba končina (K)
milovník těšík (K)
místodržitel držka (K)
národní garda rodáž (K)
negramotný bezabecedník
nosorožec rohonos (Šu), rohoš (Šu)
okresní soud okroud (K)
ornát mešník (K)
piano břinkotruhla, klapkobřinkostroj (R)
poprsí ňadraz (K)
portrét podobaz (K)
portrétista podobazník (K)
právník vědín (K)
profesor zpyták, učín (K)
republika souboda
samohláska zvučka (R)
socialista spolčák (K)
soutěžící ucházník (K)
strýc z matčiny strany ujec
student bedlivák, bažák, snažín (K)
svatoušek svatuš (K), svědomoušek (K)
školní inspektor školpozorovák (H)
tenorista tenčen (K)
umělec umeš (K)
uran, chem. nebesík
Podle Křížovy teorie všechna cizí slova vznikla z prvního jazyku - ze slovanštiny. Zde je pár slov, která páter Kříž vyřešil:
katedra – gatě drá
satira – zátyra od slova zatýrati
lupus ( latinsky vlk ) – loupiti
tyran – týrati
akademie – „do hájka jdem my“
almužna – člověk „jal z mošny“
ministr – člověk, který „míň strojí“ – méně dělá než slíbil
excelenc - čelenec
Mississipy – řeka „mezi sypy“
Asie –„ja zija“ (staroslovansky je tepl)
Afrika – „ja vre“ (staroslovansky je vedro)
Evropa – „je u rov“ (staroslovansky je v rovině)
Amerika – „ja měrík“ (staroslovansky mířitel )
Mezopotámie – „mezi potoky“
Černí Frankové – „vrankové“
Bohemus – lid spojený s Bohem
Hanibal – ten kdo se „hany bál“
Hasdrubal – ten kdo „hada zrubal“
Urban – „hor bán“
Nabukadnezar – „nebe godny car“
Farao – „vara ho“ ( střežte ho )
Pesephone – „prsy vonné“

Slova, jež vymyslel Jan Svatopluk Presl:
- tuleň, vorvaň, mrož, kyslík, vápník, draslík, cínovec, kazivec, živec

Vojtěch Šafařík (1829-1902), Alexander Sommer-Batěk (1874-1944), Emil Votoček


Hronovo pojmenování pádů:
1. zovák, zovec, jmenovák, zvák, zvoch
2. čehák, plodák
3. dajník, čemák
4. žalák
5. mísťák,
6. zván
7. stroják

Odkazy na příbuzné stránky

 

 

 Jakub Aba Novák (c) 2005-2006