Historické mapy

Mapy jsou seřazeny chronologicky.

Do 10.století

 • Franská říše v 9.století - mapa - ( 70kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Velkomoravská říše - mapa -  ( 59kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Říše českých Boleslavů v 10.století - mapa - ( 67kB ) - Dějiny zemí koruny české

Do 15.století

 • Svatá říše římská v 11.století - mapa - ( 88kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • České knížectví v 11. a 12.století - mapa - ( 74kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Panství krále Přemysla II. Otakara - mapa - ( 68kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Čechy a Morava ve 13.století - mapa - ( 75kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Državy posledních Přemyslovců ( stav kolem r. 1303 ) - mapa - (73kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Země Koruny české za vlády Karla IV. - mapa - ( 66kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Královská města v českém království, moravském markrabství a Opavsku kolem roku 1400 ( podle Františka Hoffmanna ) - mapa - ( 105kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Obojí Lužice a slezské knížectví na počátku 15.století - mapa - ( 77kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Rozložení sil v království českém kolem roku 1430 ( významná města a hrady ) - mapa - ( 77kB )  - Dějiny zemí koruny české
 • Schématické znázornění hlavních obchodních suchozemských tras v Evropě vrcholného a pozdního středověku ( se zaměřením na středoevropských a jihoevropských prostor ) - mapa - ( 76kB ) - Dějiny zemí koruny české

Do 19.století

 • Krajská organizace v Království českém a Markrabství moravském ( pozdní středověk až 18.století ) - mapa - ( 81kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Podunajské soustátí v druhé polovině 16.století - mapa - ( 75kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Habsburská monarchie v letech 1526-1740 - mapa - ( 71kB ) - Dějiny zemí koruny české

20.století

 • Správní rozdělení Rakouska-Uherska - mapa - ( 108kB ) - Historie - moderní dějiny

První světová válka

 • Západní fronta v roce 1918 - mapa - ( 56kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Východní fronta v letech 1914-1918 - mapa - ( 90kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Západní fronta v letech 1914-1917 - mapa - ( 80kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Balkánské státy v letech 1912-1913 - mapa - ( 121kB ) - Historie - moderní dějiny

Mezi válkami

 • Československo 1938-1939 - mapa - ( 92kB ) - Historie - moderní dějiny

Druhá světová válka

 • Konec války v Evropě - mapa - ( 84kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Východní fronta v letech 1944-1945 - mapa - ( 80kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Válka v Tichém oceánu v letech 1942-1945 - mapa - ( 91kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Východní fronta v letech1941-1943 - mapa - ( 80kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Fronta v Itálii v letech 1943-1945 - mapa - ( 128kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Expanze Japonska ( do roku 1941 ) - mapa - ( 95kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Evropa v roce 1940 - mapa - ( 129kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Rozmístění významných koncentračních táborů - mapa - ( 104kB ) - Historie - moderní dějiny

Po druhé světové válce

 • Evropa po 2.světové válce - mapa - ( 151kB ) - Historie - moderní dějin

 

Použitá literatura

 • Dějiny zemí koruny české, kolektiv autorů, mapy nakreslila Drahomíra Šimková, nakl. Paseka, 1992
 • Historie - moderní dějiny, Jaroslav Láník, Vladimír Pilát, mapy nakreslil Jiří Hedánek, nakl. Scientia, Praha 2000