Historické mapy

Mapy jsou seřazeny chronologicky. Mohou být použity jako pomůcka pro studium, nebo se také hodí jako podklad pro novou mapu.

Mapy budou postupně přibývat, jen to nebude zas tak rychle:)

Do 10.století
Franská říše v 9.století - mapa - ( 70kB ) - Dějiny zemí koruny české Do 10.století

 • Franská říše v 9.století - mapa - ( 70kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Velkomoravská říše - mapa -  ( 59kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Říše českých Boleslavů v 10.století - mapa - ( 67kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Do 15.století

 • Svatá říše římská v 11.století - mapa - ( 88kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • České knížectví v 11. a 12.století - mapa - ( 74kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Panství krále Přemysla II. Otakara - mapa - ( 68kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Čechy a Morava ve 13.století - mapa - ( 75kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Državy posledních Přemyslovců ( stav kolem r. 1303 ) - mapa - (73kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Země Koruny české za vlády Karla IV. - mapa - ( 66kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Královská města v českém království, moravském markrabství a Opavsku kolem roku 1400 ( podle Františka Hoffmanna ) - mapa - ( 105kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Obojí Lužice a slezské knížectví na počátku 15.století - mapa - ( 77kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Rozložení sil v království českém kolem roku 1430 ( významná města a hrady ) - mapa - ( 77kB )  - Dějiny zemí koruny české
 • Schématické znázornění hlavních obchodních suchozemských tras v Evropě vrcholného a pozdního středověku ( se zaměřením na středoevropských a jihoevropských prostor ) - mapa - ( 76kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Do 19.století

 • Krajská organizace v Království českém a Markrabství moravském ( pozdní středověk až 18.století ) - mapa - ( 81kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Podunajské soustátí v druhé polovině 16.století - mapa - ( 75kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • Habsburská monarchie v letech 1526-1740 - mapa - ( 71kB ) - Dějiny zemí koruny české
 • 20.století

 • Správní rozdělení Rakouska-Uherska - mapa - ( 108kB ) - Historie - moderní dějiny
 • První světová válka

 • Západní fronta v roce 1918 - mapa - ( 56kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Východní fronta v letech 1914-1918 - mapa - ( 90kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Západní fronta v letech 1914-1917 - mapa - ( 80kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Balkánské státy v letech 1912-1913 - mapa - ( 121kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Mezi válkami

 • Československo 1938-1939 - mapa - ( 92kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Druhá světová válka

 • Konec války v Evropě - mapa - ( 84kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Východní fronta v letech 1944-1945 - mapa - ( 80kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Válka v Tichém oceánu v letech 1942-1945 - mapa - ( 91kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Východní fronta v letech1941-1943 - mapa - ( 80kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Fronta v Itálii v letech 1943-1945 - mapa - ( 128kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Expanze Japonska ( do roku 1941 ) - mapa - ( 95kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Evropa v roce 1940 - mapa - ( 129kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Rozmístění významných koncentračních táborů - mapa - ( 104kB ) - Historie - moderní dějiny
 • Po druhé světové válce

 • Evropa po 2.světové válce - mapa - ( 151kB ) - Historie - moderní dějin
 •  

  Použitá literatura

 • Dějiny zemí koruny české, kolektivautorů, mapy nakreslila Drahomíra Šimková, nakl. Paseka, 1992
 • Historie - moderní dějiny, Jaroslav Láník, Vladimír Pilát, mapy nakreslil Jiří Hedánek, nakl. Scientia,Praha 2000

  Abovy stránky

  Jakub Aba Novák, 2005 - 2006, jakub.novak(at)seznam.cz, icq:210-950-730