Význam jmen a příjmení

( poslední úprava: 19.10.2005 )

Každé jméno i příjmení, i když si to kolikrát člověk ani neuvědomuje, má svůj původ a význam. Dnes již dětem dáváme jména převážně podle toho, jestli se nám jméno líbí či ne. Dříve tomu tak nebylo, lidé dávali jména podle jejich významu, který měl novorozencům zaručit takový nebo makový osud.

Z internetu jsem postahoval z několika webů významy křestních jmen a příjmení. Stejně jako u jiných článků, tak i zde budou jména a informace přibývat, neboť se jedná o "živý" článek.

Pokud hledáte nějaké jméno, tak pro vlastníky IE doporučuji klávesovou zkratku Ctrl+F ( hledání ).

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR je pár zajímavých statistik (linky odkazují na stránky MVČR):

 ***

Je zde 128 mužských jmen, 141 ženských jmen a 64 příjmení.

Mužská jména  Ženská jména  Příjmení   Komentáře

Mužská jména

 jméno  význam, popis ( původ )
ADAM člověk pozemšťan; z červené hlíny ( hebrejské )
ADOLF ušlechtilý vlk ( germánské )
ALBERT vznešený, urozený ( germánské )
ALEXANDR obránce mužů ( řecké )
ALFRED moudrý rádce
ALOIS slavný bojovník; moudrý ( německé )
ÁMOS přinesený Bohem
ANTONÍN přední, čelní, vynikající ( latinské )
ARNOŠT čestnost, rozhodnost, vytrvalost, boj ( germánské )
BEDŘICH mírumilovný vladař
BOHDAN dar Boží, daný Bohem
BOHUMIL milý Bohu, bohumilý
BOHUSLAV budiž Bohu sláva
BOLESLAV veliký, slavný, mocný
BORIS bojuj za mír, podněcuj svět
BŘETISLAV slavný bojovným rykem
CTIBOR čestně bojující
CTIRAD čestný, kdo má rád čest
CYRIL slunce; Pán, Pánův
DANIEL Bůh je můj soudce
DAVID miláček; náčelník
DRAHOMÍR komu je drahý mír
DUŠAN ten, kdo má duši
EDUARD mocný strážce, ochránce
EMANUEL Bůh s námi
EMIL horlivý, pracovitý
EVŽEN blahorodý, urozený
FEDOR Bohem darovaný, daný
FELIX štěstí, šťastný
FERDINAND odvaha k míru
FILIP milovník koní, ancouzek
FRANTIŠEK od sv. F. z Assisi - "Francesco, Fn
GABRIEL Bůh je moje síla
GUSTAV opora (sloup) Gotlanďanů (Gótů)
HELMUT zdravý duch, mysl
HUBERT duchaplný, jasného ducha
HUGO duch, mysl; duchaplný
HYNEK vládce domu
IGOR hlídající (pozorný) Ing (bůh plodnosti)
IVAN Bůh je milostivý
IVO Bůh je milostivý
JÁCHYM Bohem vyvýšen, vztyčen
JAKUB ten' kdo se drží za patu; druhorozený
JAN Bůh je milostivý; milostivý dar Boží
JAROMÍR slavící jaro; usměrňující sílu, prudkost
JAROSLAV slavící jaro; slavný silou, bujností
JINDŘICH pán, vládce domu, Otčiny
JIŘÍ zemědělec, rolník
JOSEF on (Bůh) přidá; přidávající
KAMIL urozený mladý obětní služebník; chrámový sluha
KAREL král; (svobodný) muž, chlap
KLEMENT vlídný milostivý laskavý mírný
KRISTIÁN křesťan, Kristu zasvěcený
KRYŠTOF nositel Krista, kristonoš
KVĚTOSLAV slavící květy; květinový kvetoucí
LADISLAV slavný vládou, ladností; ladný
LEO, LEOŠ lev
LIBOR libý líbezný
LUBOMÍR mírumilovný milující mír
LUBOŠ mírumilovný
LUDĚK slavný válečník; proslavený v boji
LUDVIK slavný bojovník; proslavený v boji
LUKÁŠ Lukánec, pocházející z Lukánie
MARCEL malý bojovník
MAREK bojovník; zasvěcený bohu Martovi
MARIN žijící na moři, námořník, plavec
MARTIN bojovný, zasvěcený bohu Martovi
MATĚJ dar Boží
MATOUŠ dar Boží
MAX největší; velkého vzrůstu; významný
MICHAEL, MICHAL kdo je jako Bůh, podobný Bohu
MIKULÁŠ vítězný v lidu; vítězství lidu
MILAN milý milovaný přívětivý
MILOSLAV slavný milostí; milý klidný
MILOŠ milý, přívětivý milovaný
MIREK mírný mírumilovný
MIROSLAV slavný mírem, slavící mír, mírumilovný
MOJMÍR buď můj mír
NIKOLA vítěz nad lidem
NORBERT na severu slavný zářící
OLDŘICH vládce (bohatý) dědičný statkem
OLIVER pěstitel oliv; pozůstatek předkův
ONDŘEJ mužný statný odvážný
OSKAR Boží kopí; oštěp Boží
OTA, OTO štěstí, majetek
OTAKAR, OTOKAR majetek střežící (hlídající)"
PATRIK patricijský urozený šlechtický; mající ‚Otce
PAVEL skromný; malý nepatrný
PETR skalák; skálopevný
PROKOP cestu razící; průkopník; prospívající
PŘEMYSL kdo vše dobře promýšlí, vynikající mysli
PŘIBYSLAV ten, komu přibylo slávy
RADEK radostný radující se
RADIM ten, kdo má rád mír; radostný
RADOVAN radost přinášející, radující se
RENÉ znovuzrozený obrozený
RICHARD mocný, silný vládce
ROBERT slávou ozářený skvělé pověsti
ROMAN římský; Říman
ROSTISLAV ten, kdo rostí, rozmnožuje slávu
RUDOLF slavný vlk
SILVESTR lesní, z lesa
STANISLAV upevni slávu; staniž se slavným; pevnost
SVATOPLUK svatý; silný v dobru
ŠIMON slyšící, naslouchající
ŠTĚPÁN ověnčený věncem korunovaný; vítěz
TADEÁŠ chvála (Boha); odvážný
TEODOR Boží dar; Bohem darovaný
TOBIÁŠ Bůh je dobrotivý; mým dobrem je Bůh
TOMÁŠ dvojče, blíženec
VÁCLAV více slavný
VALDEMAR slavný mocný vládce
VASIL královský
VIKTOR vítěz
VILÉM helmicí (ochranou) je má vůle
VIT živoucí, veselý; rád
VÍTĚZSLAV slavící vítězství, slavný vítěz
VLADIMÍR vládce míru (světa); velký vládce
VLADISLAV slavný vládou, slavící vládu
VLASTIMIL milý vlasti, milující vlast
VOJTĚCH útěcha vojska (těšitel voje)"
XAVER zářící, skvoucí; nový dům
ZBYNĚK posilující hněv; ten, komu zbývá hněv
ZDENĚK zde slavný; vytvořil slávu
ZIKMUND vítězná ochrana; ochránce vítězství

Ženská jména

ADÉLA bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( germánské )
AGÁTA dobrá, laskavá ( řecké )
ALBINA bělavá ( latinské )
ALENA světlo, pochodeň ( hebrejské )
ALICE bytost ušlechtilá, vznešených způsobů ( francouzské )
ALŽBĚTA Bohu zasvěcená ( hebrejské )
AMÁLIE pracovitá ( české )
ANASTAZIE vzkříšení, zmrtvýchvstání ( řecké )
ANDĚLA posel Boží (nebeský)"
ANDREA odvážná, statná ( řecké )
ANETA milostná, milostiplná ( hebrejské )
ANEŽKA čistá, neposkvrněná, ctnostná ( řecké )
ANITA milostná
ANNA milostná, milostiplná, líbezná, milá ( hebrejské )
ARANKA zlatá, zlatuška
ASTRID Bohem milovaná, božská jezdkyně
BABETA Bohu zasvěcená
BARBORA (žena) cizinka; brepta, barbarka
BEATRICE přinášející štěstí, oblažující
BEDŘIŠKA mírumilovná vládkyně
BĚLA bílá, čistá
BLANKA bílá, běloskvoucí
BLAŽENA blažená
BOHDANA dar Boží, daná Bohem
BOHUSLAVA Bohu budiž sláva
BOŽENA Bohem obdařená, blahoslavená
CECILIE krátkozraká, slepá
DAGMAR, DAGMARA slavný den
DANA soudkyně
DANIELA Bůh je můj soudce
DENISA bůh vína, božské dítě
DIANA božská
DOBROMILA milující dobro, komu je dobro milé
DRAHOMÍRA komu je drahý mír
EDITA bohatá, šťastná válka (boj)"
ELENA světlo, pochodeň
ELIŠKA můj Bůh je přísaha
EMA velká, všeobsáhlá; pečovatelka
EMANUELA Bůh s námi
ERIKA ctihodná, všemocná vládkyně
ERNA čestná bojovnice
EVA životodárná, matka života'
GABRIELA Bůh je silný
GALINA klid, mír
GERTRUDA silná v kopí
GITA perla, silná
HANA milostiplná, milostná, líbezná, něžná
HEDA vítězící v boji
HEDVIKA vítězící v boji
HELENA světlo, pochodeň
HELGA svatá, zdravá, šťastná
ILONA pochodeň, světlo
IRENA mírumilovná
IVA Bůh je milostivý
IVANA Bůh je milostivý
IVETA tisový luk; židovka
IVONA tisový luk
IZABELA Bůh je má přísaha
JANA Bůh je milostivý; milostivý dar Boží
JARMILA milující bujnost, sílu; jaro
JAROSLAVA slavná silou, bujností; slavící jaro
JINDRA paní, vládkyně domu
JIŘINA od Jiří - "zemědělec, rolník
JITKA židovka, žena z Judeje
JUDITA židovka, žena z Judeje
JULIE božská; zářící, mladá
KAMILA urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka
KATEŘINA čistá, cudná; mravná
KLÁRA jasná, světlá; slavná
KRISTÝNA křesťanka
KVĚTOSLAVA slavící květy; květinová, kvetoucí'
LADA milá, milovaná; ladná
LADISLAVA slavná vláda; ladná
LENKA, LENA pochodeň, světlo
LEONA lvice
LlANA božská
LIBUŠE milá, líbezná, milovaná
LINDA krásná, mírná, jemná;
LJUBA láska
LUCIE světlá, zářící
MAGDA z Magdaly pocházející
MAGDALENA z Magdaly pocházející
MARCELA malý bojovník
MARIE milovaná Bohem
MARINA námořník, plavec; milovaná Bohem
MARKÉTA perla
MARTA pečlivá, paní (domu), hospodyně
MARTINA zasvěcená bohu Martovi; bojovná
MATYLDA silná v boji, mocná bojovnice
MICHAELA, MICHALA kdo je jako Bůh, podobná Bohu
MILADA milá, milovaná; mladá
MILENA milá, milovaná
MILUŠE milá, přívětivá, milovaná
MIROSLAVA mírumilovná; slavná mírem, slavící mír
MONIKA bohyně; rádkyně
NAĎA naděje
NADĚŽDA naděje
NATÁLIE narozená v den Kristových narozenin; dítě vánoc
NATAŠA dítě vánoc
NIKOL, NIKOLA vítězka nad lidem; vítězství lidu
OLDŘIŠKA vládkyně (bohatá) dědičným statkem
OLGA svatá (spásu přinášející); zdravá
OTÝLIE majetek, štěstí
PAVLA skromná
PETRA skála, skálopevná
REGINA královna
RENATA znovuzrozená, obrozená
RADKA radostná, radující se
ROMANA římská; Římanka
RŮŽENA růže, růžová
SANDRA ochránkyně mužů
SÁRA kněžna, vznešená
SILVIE, SYLVIE lesní žínka
SIMONA slyšící, naslouchající
SOŇA moudrá, moudrost
STANISLAVA upevni slávu; staniž se slavnou
SVĚTLA, SVĚTLANA svatá; silná
ŠÁRKA horský hřbet, návrší
ŠTĚPÁNKA ověnčená; věncem korunovaná; vítězka
TAŤÁNA ze starořímského rodu Tatiů; ustanovovat, rozdělovat
TEREZA záštita, ochrana
URŠULA malá medvědice
VÁCLAVA více slavná
VENDULA více slavná
VĚRA víra
VERONIKA nositelka (přinášející) vítězství
VILMA helmicí (ochranou) je má vůle (přání
VIOLA fialka
VLADIMÍRA vládkyně míru, světa
VLASTA vlast; vláda
XENIE pohostinná, milující hosty
ZDEŇKA, ZDENKA zde slavná
ZLATA zlatá
ZUZANA lilie
ZDENĚK zde slavný; vytvořil slávu
ŽANETA Bůh je milostivý
ŽOFIE moudrost

Biblická jména

   
Izmael to je Slyší Bůh
   
   
   
   

 

Příjmení

příjmení alternativní názvy popis
Adamec Adámek odvozenina z křestního jména Adam, tj. člověk stvořený ze země
Adámek viz Adamec
Bartl Bártl německá zdrobnělina osobního jména Bartholomäus (Bartoloměj); v naší rodině se toto jméno vyskytuje v novější době také jako Bártl - je to ovšem nová podoba tohoto jména, která se vyskytuje od počátku 20. století. Kdykoli předtím je jméno psáno jako Bartl.
Bártl viz Bartl
Bezděkovský z místního jména Bezděkov nebo Bezděkovec
Celba ze sl. celit - hojit
Celer z německého místního jména Zell, někdy z německého podstatného jména Seiler - provazník; zřídka z latinského přídavného jména celer = rychlý
Cizler viz Cízler
Cízler Cizler z německého nářečí - košíkář
Černík z přídavného jména černý; též pták černohlávek nebo cikán
Česák 1.ten kdo trhal ovoce, chmel; 2. pomocník při zpracování látky; 3. z polského křestního jména Czeslaw
Čížek z podstatného jména čížek - druh ptáka.
Frančík z osobního jména Franc, podoby jména František
Fuchs z německého podstatného jména Fuchs = liška; přeneseně člověk lstivý, mazaný, rezavý
Holub 1. jméno vzniklo díky podobnosti ( volatý člověk, ten kdo se naparuje,..) 2. milovník holubů
Horáček zdrobnělina názvu obyvatele hornaté části země
Hubač Hubáč člověk s velikými rty
Hubáč viz Hubač
Kábrt z něm. Gebahart, Gebhart - Geba = dar, Hart = tvrdý, pevný
Kotál ze sl. kotálet se = kutálet se
Kubeček z hebr. Jahaqóbh = druhorozený
Kuták viz Kuťák
Kuťák Kuták pohrabáč, valašsky = okovaný cep, val. nář. = králík, slovensky kutat = dolovat
Kyrous snad z osobního jména Kilián
Mašín z osobních jmen začínajících na Ma-: Matěj, Mauritius
Matura z Matyáš, Matěj nebo Matura = ranní mše
Mil viz Míl
Míl Mil z příd. jm. milý, Mil oslav, Bohu mil
Moták ze slova motat; též moták = název dravého ptáka
Netolička z místního jména Netolice nebo z osobního jména Netol
Novák Nováček, Nový, Novotný 1.nový muž ve vesnici; 2.švec, který vyráběl nové boty
Nováček viz Novák
Novotný viz Novák
Nový viz Novák
Nejedlý původně v kombinaci s podstatným jménem ( např. Nejedlkaši ), časem zůstalo jen Nejedl a z to vzniklo Nejedlý
Pavlíček zdrobnělina osobního jména Pavel, které vzniklo z latinského Paulus = malý
Pecina zděná lavice u pece
Petřík zdrobnělina osobního jména Petr, z řeckého petros = skála
Plak z italštiny = fošna, prkno
Potůček z místního jména Potok, možné i mlynář na potoce
Rais Rajs vějička, drobné větve
Rajs viz Rais
Rejthar počeštěné německé podstatné jméno Reiter = jezdec
Rot viz Roth
Roth Rot, Rott 1.z německého rot - červený 2.z bavorského Rot - paseka; 3. z českého slova rota
Rott viz Roth
Řehák česká podoba osobního jména řeckého původu Grégorios = bdělý
Semerád viz Semerák
Semerák Semerád, Semirád, Semorád obměna příjm. Semerád. Semerád, Semirád, Semorád z Sěmirad = Sěmi = osoba, rad = čilý, hbitý, radostný
Sládek zkrácenina z podstatného jména sladovník = výrobce sladu a piva
Suk přenes. člověk zdravý, neústupný, nemluvný
Šalanský z místního jména Žalany u Teplic, německy Schallan
Schuh viz Šuch
Štambach z místního jména Steinbach
Šuch Schuh z něm. bota
Tomáš  z aramejského Theóma = dvojče, blíženec
Trojan prastaré slovanské osobní jméno, poprvé písemně zaznamenáno roku 1184; též z podstatného jména trojan = trojče
Tvrz buď podstatné jméno = název zemanského obydlí; nebo z osobního jména Tvrdoslav
Vařečka z podstatného jména vařečka
 
Větrovec z místního jména Větrov; též z podstatného jména větrovec = větrný mlýn
Vlček zdrob. od vlk, též z vlč = podřadné sukno, též z Vlčkovic na Trutnovsku
Vodsloň 1.jako vodní slon 2. původ může být z domovních znamení, přičemž majitel domu měl ve znamení slona ( byl tedy "od slona" )
Zahradník 1.hospodář na malém pozemku 2.bylina Dragantea, lidově; 3.český lidový tanec; 4. kuplíř (pasák)
Zajíček zdrobnělina od slova zajíc
Zaoral viz Zavoral
Zavoral Zaworal, Zaoral, Zaorálek, Zavorálek od slovesa zaorat

Použité stránky: